yellow shape
werkgroep

Partos lobbygroep

De lobby van Partos richt zich op drie thema’s: de financiering van ontwikkelingssamenwerking, de rol en ruimte van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking en beleidscoherentie voor ontwikkeling. Activiteiten binnen deze thema’s worden uitgevoerd door het lobby-team van Partos. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met de Partos lobbygroep.

De Partos lobbygroep bestaat uit lobbyisten van diverse lidorganisaties. Zij hebben expliciet mandaat vanuit hun organisatie om te werken op branchebrede, organisatie-overstijgende onderwerpen. De groep komt wekelijks bijeen voor overleg dat zich richt op afstemming en duiding van de dagelijkse politieke ontwikkelingen. De drie overkoepelende thema’s zijn daarbij altijd leidend. Standpunten en brieven die Partos richting politiek gebruikt, vinden altijd hun basis in de Partos lobbygroep.