yellow shape
Activiteit

Een sterk maatschappelijk middenveld

Maatschappelijke organisaties staan wereldwijd onder druk. Dat is zorgelijk, omdat zij bijdragen aan een inclusieve en duurzame ontwikkeling. Investeren in het maatschappelijk middenveld blijft daarom prioriteit voor Partos en haar leden.

Waakhond en pleitbezorger

Maatschappelijke organisaties zitten in de haarvaten van de maatschappij. Zij kunnen optreden als krachtige tegenmacht. In de rol van waakhond en pleitbezorger, maar ook als maatschappij-opbouwers. En dat is hard nodig. Niet alleen aan de andere kant van de wereld, maar ook hier in Europa en Nederland.

Onder druk

Veel maatschappelijke organisaties staan onder druk. Zij hebben te maken met toenemende beperkingen vanuit overheden. Dat zien en horen Partos-leden al jaren in hun contact met partnerorganisaties. We lezen het ieder jaar terug in het State of Civil Society Report van CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation): de ruimte die maatschappelijke organisaties hebben om zich in te kunnen zetten voor een eerlijke en rechtvaardige wereld wordt steeds minder. Dat is zorgelijk.

Opvallend dichtbij huis

Een nieuwe trend is echter dat ook de rol van maatschappelijke organisaties in westerse landen steeds meer onder druk komt te staan en onder vuur liggen. Zelfs in Nederland worden soms maatregelen aangekondigd die – vaak onbedoeld – nadelig uitpakken voor maatschappelijke organisaties. Omdat een sterk maatschappelijk middenveld zo ontzettend belangrijk is voor duurzame ontwikkeling, is ‘ruimte voor het maatschappelijk middenveld’ één van de belangrijkste thema’s voor Partos.

De toekomst: keer de trend

Het Nederlandse beleid ten aanzien van de versterking van het maatschappelijk middenveld is over het algemeen innovatief en vooruitstrevend. En het krijgt ook internationaal erkenning daarvoor. Echter, de investeringen blijven achter bij de gesignaleerde zorgen. Uitgerekend dit budget is de afgelopen tien jaar meer dan gehalveerd. Voor Partos is het helder: keer deze disproportionele trend en blijf investeren in het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden.

Wat doen wij?

Partosleden trekken gezamenlijk op in de lobby richting politiek Den Haag en de Europese Unie als het gaat om meer (financiële) ruimte voor het maatschappelijk middenveld, onder andere via de Partos lobbygroep. Verder ondersteunt Partos haar leden als het gaat om de Strategische Partnerschappen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als branchevereniging vormt Partos zo een brug tussen maatschappelijke organisaties en de overheid. Tot slot organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor het brede Partos lobbynetwerk om kennis en ervaring op het gebied van beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging uit te wisselen.