Hoe gaan we gezamenlijk om met de gevolgen van de coronacrisis?

 

De wereld is overrompeld door de gevolgen van het coronavirus. Wij delen de zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor de landen waarin en de mensen waarvoor onze leden werken en voor onze leden zelf. In Nederland zijn er stevige maatregelen genomen om de kwetsbaren in ons land te beschermen en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Echter stopt het virus niet aan de grens. Met name landen met beperkte gezondheidszorgsysteem lopen groot risico. Corona maakt ongelijkheid genadeloos zichtbaar én versterkt deze. Daarom vinden wij en onze leden dat in de internationale bestrijding van het coronavirus de aandacht voor de meest kwetsbaren voorop moet staan. Daarnaast moeten we opletten dat de maatregelen niet tégen de mensen gaan werken en bestaande ongelijkheden vergroten. Denk hierbij aan ruimte voor vrije pers, oppositie en mensenrechtenverdedigers. Juist in deze tijd is een sterk maatschappelijk middenveld ontzettend belangrijk 

 

Onze leden staan voor grote en onbekende uitdagingen. Programma’s die tot stilstand komen, partnerorganisaties in grote moeilijkhedendoorlopende kosten en stilvallende inkomsten zijn enkele voorbeelden. Het brengt een grote onzekerheid met zich mee. Om zoveel mogelijk steun te kunnen bieden hebben we in maart een actieplan opgesteldMet inbreng van onze leden ontwikkelden we dit plandat we stap voor stap uitvoeren en vernieuwen. Op deze pagina zullen we alle lopende acties, updates en tips bundelen. Hier houden we je op de hoogte van het meest actuele nieuws. Houd deze pagina dus in de gaten voor meer informatie. Heb je zelf waardevolle tips of inbreng? Laat het ons weten! Mail naar info@remove-this.partos.nl.


Lopende acties

In maart deden we een oproep aan de directies van onze leden om problemen en ideeën voor gezamenlijke inzet met ons te delen. Uit de reactie van maar liefst 60 lidorganisaties blijkt een enorme vastbeslotenheid, creativiteit en bereidheid tot samenwerken. Zo dragen we bij aan de bestrijding van de coronacrisis en bieden we steun aan de kwetsbaarste groepen in lage inkomenslanden. Op basis van een analyse van deze suggesties en adviezen zijn er een aantal actielijnen opgesteld. Hieronder vind je de laatste updates:  


Activiteiten richting het ministerie van Buitenlandse Zaken | Alle updates

Wij dringen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken onder andere aan op:
1) programmatische flexibiliteit
2) voldoende additionele fondsen voor corona bestrijding
3) continuïteit voor de lopende programma’s voor versterking van maatschappelijke organisaties 
Op 8 april publiceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken een aantal relevante documenten omtrent (de gevolgen van) de coronacrisis zoals het subsidiebeleidskader NGO’s coronacrisis en een Q&A. We hebben ze voor je op een rijtje gezet. 


Activiteiten Lobby & Advocacy
| Alle updates

Uit de analyse zijn een aantal kernboodschappen voor de politieke lobby naar voren gekomen: versterk ontwikkelingssamenwerking, promoot internationale solidariteit en bezuinig niet op gezondheidszorg. Samen met de Partos Lobbygroep is er begin april een narratief opgesteld voor gezamenlijk gebruik (gebaseerd op de door Hivos gecoördineerde gezamenlijke oproep) waarin we vragen voor nationale- en internationale solidariteit. Ter aanvulling en ondersteuning van deze boodschappen roepen we op om 1% van de aangekondigde noodmaatregelen vrij te maken voor de internationale aanpak van de coronacrisis en om de lopende én geplande OS-begroting ongemoeid te laten. 

Afgelopen maandag 11 mei verscheen het rapport over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV). Partos is te spreken over dit spoedrapport. Terecht benadrukt de AIV in het spoedrapport dat er een dwingende noodzaak is om de corona-crisis wereldwijd het hoofd te bieden.
 

Ondersteuning business continuïteit  

Uit de analyse is het gevaar voor de business continuïteit (het overeind houden van organisaties) van leden en hun lokale partners naar voren gekomen. Leden verzochten ons om in kaart te brengen welke ondersteuningsmaatregelen gebruikt kunnen worden door NGO’s. Een van de ondersteuningsmaatregelen waarvan NGO’s gebruik mogen maken is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Lees hier meer over in dit artikel. Op 22 juni heeft minister Koolmees de nieuwe noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 2.0) aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees hier meer over de opgenomen wijzigingen. 


Two COVID-19 surveys 

To gain a better understanding of the impact of COVID-19 on civil society across the world, we would like to refer you to two surveys that have been recently conducted. The Partos / Keystone survey outcomes specifically look at the conditions our members' partner organisations are facing, while the CIVICUS' reach allowed for a more global perspective on the COVID-19 impact on civil society at large.

Keystone Accountability survey: The impact of COVID-19 on civil society in the Global South (August)

The COVID-19 crisis has left the world changed, and forced the development sector to reconsider its means and targets. Many organisations have moved activities online, switched to humanitarian assistance programs, or saw themselves forced to temporarily suspend their activities. In order to create a more accurate image of the impact the pandemic has left on South-based development organisations and their activities, Partos and Keystone set out a survey among a number of partner organisations based in the Global South. The uninterpreted results of this survey can be found here. In this format, individual responses are left out to preserve the anonimity of participants. An interpreted analysis of these results is summarised here


CIVICUS survey: How has the pandemic affected our members' financial situation? (June)

CIVICUS, a global alliance of civil society organisations, did a COVID-19 survey as well. 127 members from 50 countries were asked how COVID-19 has affected their ability to organise and mobilise resources and support, as well as their relationships with donors/supporters. One key finding is that the financial implications of the pandemic could seriously impact the long-term sustainability and permanence of civil society, especially of small, informal and grassroots groups and individuals who were already struggling to sustain their work before the crisis. You can find the results of this survey here

 

Digital Security for civil society

On the 16th of September the Spindle, the Partos Innovation Platform, in cooperation with ECNL, Oxfam Novib, Digital Defenders Partnership (Hivos) and TOTEM (Free Press Unlimited), hosted a webinar to address digital challenges in this hyperconnected period of time. Together with around 40 participants the importance, implications and implementation of adequate digital security were comprehensively addressed by a diverse range of speakers active within the field. A recap of this event with very practical tips, tricks and resources for all development organisations, can be found here


Relevante artikelen & tips

Naast de acties die Partos met haar leden onderneemt, zijn we ook constant op zoek naar relevante artikelen, publicaties, tools en tips. Hieronder vind je een gemaakte selectie. Heb je zelf waardevolle inbreng die je hier graag zou terugzien? Laat het ons weten: info@partos.nl