Een sterk maatschappelijk middenveld

Thema

In toenemende mate ziet Partos dat overheden burgerorganisaties via wetgeving of anderszins aan banden leggen, zodat zij zich niet krachtig kunnen manifesteren als tegenmacht.


En dit gebeurt niet alleen aan de andere kant van de wereld. Ook in Engeland is in mei 2016 door de overheid bepaald dat ngo's die overheidssubsidie ontvangen niet meer aan pleitbezorging mogen doen. En al moedigde oud-minister Ploumen samen- en tegenspraak aan, vaak genoeg gaan in Nederland ook stemmen op in deze richting. Regelmatig bereiken Partos berichten van leden over oneerlijke of onnodig beperkende criteria bij de diverse tenderprocedures van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Dat maatschappelijke organisaties in veel zuidelijke landen te maken hebben met toenemende beperkingen vanuit de overheid, is de meeste Partos-leden wel bekend op basis van de eigen contacten met partnerorganisaties. CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation) rapporteert al jaren in hun State of Civil Society Report met toenemende zorg over de ruimte die maatschappelijke organisaties hebben om zich in te kunnen zetten voor een eerlijke en rechtvaardige wereld. Opvallend is dat het nu ook de aandacht vestigt beperkende regels op civil society in ontwikkelde, westerse landen. Omdat een sterke civil society zo ontzettend belangrijk is voor ontwikkeling, is ‘ruimte voor het maatschappelijk middenveld’ één van de belangrijkste thema’s voor Partos op het moment.

 

Civic Space platform
Bovenstaand voorbeeld duidt op een trend waarbij overheden wereldwijd kritische maatschappelijke organisaties dwarsbomen, soms handig gebruikmakend van internationale antiterreur maatregelen en angstgevoelens die bij veel burgers leven. Partos signaleert deze trend ook en besloot op basis van een ledenconsultatie om een Civic Space Platform te starten, bestaande uit organisaties die werken op dit thema. Doel van het overleg is om informatie bijeen te brengen, gezamenlijk te lobbyen, acties af te stemmen en te leren over succesvolle strategieën bij het heroveren van de ruimte voor civil society.

De branchevereniging vormt soms een handige brug tussen overheid en maatschappelijke organisaties.

Partos-leden trekken ook gezamenlijk op in de lobby richting politiek Den Haag en de EU als het gaat om ruimte voor maatschappelijk middenveld. Ruimte om met overheidssubsidie projecten op te zetten op verschillende thema’s, alsook ruimte om dit te kunnen doen in landen buiten de ‘landenlijst’ van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Partos ondersteunt hierbij ook haar leden als het gaat om de Strategische Partnerschappen met het ministerie. Als branchevereniging vormt het soms een handige brug tussen maatschappelijke organisaties en de overheid.

 

Met het programma ‘Verbinden voor Vernieuwing en Impact’ wil Partos tenslotte de innovatiekracht van het maatschappelijk middenveld versterken, om zo een duurzame wereld voor iedereen een stapje dichter bij te brengen. Kijk hiervoor op TheSpindle.org, een on- en offline community waar Partos met dat doel voor ogen innovators met elkaar verbindt. The Spindle publiceerde in 2017 ook het rapport 'Activism, artivism & beyond: inspiring initiatives of civic power', met inspirerende voorbeelden van activisme. 

 

foto: Action Aid in Coherentiemonitor 'Let's walk the talk together'