yellow shape
Resultaat

Partos en de coronacrisis

In het voorjaar van 2020 werd de wereld overrompeld door het coronavirus. De daaruit voortkomende pandemie had en heeft grote gevolgen voor de landen waarin en de mensen waarvoor onze leden werken. Natuurlijk had het ook gevolgen voor onze leden zelf. Het virus trof wereldwijd met name de meest kwetsbare groepen. Kwetsbaar qua gezondheid en kwetsbaar qua toegang tot beschermende diensten. Ongelijkheid manifesteerde zich ook op andere manieren. Rijke landen kregen als eerste toegang tot vaccins en tegen lagere prijzen dan ontwikkelingslanden. De economische klappen en de overheidscompensatie voor deze klappen verschilt sterk tussen en binnen landen. Waar in Europese landen bedrijven, inclusief multinationals, aanzienlijke steun kregen, ontberen mensen werkzaam in de informele economie dergelijke steun.

Corona maakte en maakt ongelijkheid genadeloos zichtbaar én versterkt deze. Een belangrijke reden voor Partos om in maart 2020 snel een flink aantal activiteiten te ondernemen. Internationale samenwerking bij de bestrijding van het coronavirus, en daarbinnen de aandacht voor de meest kwetsbaren, stond en staat voorop. De nadruk lag hierbij op maatregelen die niet tégen de mensen gaan werken en bestaande ongelijkheden vergroten. Denk hierbij aan ruimte voor vrije pers, oppositie en mensenrechtenverdedigers. Want juist in crisistijd is een sterk maatschappelijk middenveld ontzettend belangrijk.

We richtten in rap tempo het Corona Kennisportaal* op, voor en door leden. Hier vond men kennisbronnen,  tal van geleerde lessen en handreikingen voor communicatie, financiering, uitvoering van programma’s en een overzicht van relevante activiteiten. Ook hebben we bij verschillende gelegenheden inzichten over het ‘nieuwe werken’ gedeeld. Op basis van diverse uitvragen onder onze leden en hun partners, hebben we actie ondernomen richting het ministerie van Buitenlandse Zaken en onder meer aangedrongen op gecontinueerde inzet via maatschappelijke organisaties, flexibiliteit bij bestaande contracten en additionele fondsen voor coronabestrijding.