yellow shape
activiteit

Financiering van ontwikkelingssamenwerking

Nederland is van oudsher een land dat internationaal een helpende hand biedt. Ontwikkelingssamenwerking speelt een cruciale rol in het streven naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Daar hoort ook voldoende en juiste financiering bij, anders komen we er niet.

Afspraak is afspraak

Internationaal is afgesproken dat landen minimaal 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen investeren in ontwikkelingssamenwerking. Dat is hard nodig om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties in 2030 te behalen. Ook Nederland heeft die belofte gedaan. In de praktijk ligt het helaas (financieel) net even anders.

Zorgen

Al jaren is de 0,7%-norm van Nederland uit het zicht. Ieder jaar wordt er 1,4 miljard in mindering gebracht op het Nederlandse ontwikkelingsbudget. Ondanks recente extra middelen, zijn structurele bezuinigingen van vorige kabinetten ongemoeid gebleven. Bij ongewijzigd beleid daalt het budget voor OS naar 0,52% van het BNI in 2025. Hierdoor raakt Nederland steeds verder verwijderd van haar eigen belofte. Die trend moet gestopt worden.

Welk geld voor welk doel?

Er zijn niet-ontwikkelingsrelevante uitgaven die uit het Nederlandse ontwikkelingsbudget gefinancierd worden. Zoals de kosten voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen. Daartoe zijn echt andere middelen nodig. Want dit gaat ten koste van de allerarmste ter wereld. Gebruik het budget van ontwikkelingssamenwerking onder meer voor de aanpak van de grondoorzaken van conflicten, gedwongen migratie, klimaatverandering en voedselonzekerheid.

Wat doen wij?

Partos maakt zich er sterk voor dat Nederland zich weer aan de internationale afspraak gaat houden. Daarvoor richten we onze pijlen onder andere op verkiezingsprogramma’s, regeerakkoorden en debatten in de Tweede Kamer.