yellow shape
Activiteit

Financiering van ontwikkelingssamenwerking

Nederland is van oudsher een land dat internationaal een helpende hand biedt. Ontwikkelingssamenwerking speelt een cruciale rol in het streven naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Daar hoort ook voldoende en juiste financiering bij, anders komen we er niet.

Afspraak is afspraak

Internationaal is afgesproken dat landen minimaal 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen investeren in ontwikkelingssamenwerking. Dat is hard nodig om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties in 2030 te halen. Ook Nederland heeft dit beloofd. Helaas ligt dit in de praktijk (financieel) net even anders….

Zorgen om de financiering van ontwikkelingssamenwerking

Al jaren is de 0,7%-norm van Nederland uit het zicht. Sterker nog, vorige kabinetten hebben miljarden euro’s bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Hoewel het huidige kabinet die schade gedeeltelijk heeft teruggedraaid, blijft het ontwikkelingsbudget de komende jaren steken rond de 0,62% van het BNI. Hierdoor houdt Nederland zich structureel niet aan haar eigen belofte. Die trend moet stoppen.

Welk geld voor welk doel?

Bovendien zijn er niet-ontwikkelingsrelevante uitgaven die uit het Nederlandse ontwikkelingsbudget gefinancierd worden. Zoals de kosten voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen. Partos is groot voorstander van menswaardige en adequate opvang, maar dat mag niet gefinancierd worden uit het ontwikkelingsbudget. Want op die manier gaat humane opvang hier ten koste van de allerarmsten elders ter wereld. Ook wordt een steeds groter deel van het ontwikkelingsbudget ingezet voor het Nederlandse bedrijfsleven. Partos pleit ervoor om het ontwikkelingsbudget in te zetten waarvoor het bedoeld is: het bevorderen van duurzame ontwikkeling door de aanpak van de grondoorzaken van conflicten, klimaatverandering, voedselonzekerheid en armoede.

Wat doen wij?

Partos maakt zich er sterk voor dat Nederland zich weer aan de internationale afspraak van 0,7% gaat houden. Daarvoor richten we onze pijlen onder andere op verkiezingsprogramma’s, regeerakkoorden en debatten in de Tweede Kamer. In de Partos lobbygroep stemmen we wekelijks prioriteiten en acties af. Voor het brede Partos lobbynetwerk organiseren we regelmatig bijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen.