yellow shape
Activiteit

Klimaatrechtvaardigheid

Sinds 2023 richten we ons ook specifieker op klimaatrechtvaardigheid. Dit was altijd al verweven in onze activiteiten, maar we besteden hier nu meer en specifieker aandacht aan. Zo kunnen we klimaatrechtvaardigheid beter op de kaart zeten.

Liever gisteren dan vandaag

Als er één probleem is dat vraagt om meer internationale samenwerking en solidariteit, is het wel klimaatverandering. Er is actie nodig, en liever gisteren dan vandaag. Mensen in het mondiale Zuiden hebben nú al te maken met aanhoudende droogte, overstromingen en bestaansonzekerheid.

Verantwoordelijkheid nemen

Bij de aanpak van klimaatverandering moeten landen als Nederland verantwoordelijkheid nemen voor hun grote uitstoot van broeikasgassen, nu en in het verleden. Dat betekent: de eigen uitstoot zo snel mogelijk terugbrengen, maar juist ook andere landen daarbij ondersteunen. Waar nu al onomkeerbare schade is aangericht, moeten mensen de kans krijgen om zich aan te passen aan een veranderend klimaat en een nieuw leven op te bouwen. Ook moet schade en verlies als gevolg van klimaatverandering gecompenseerd worden.

Klimaatfinanciering

Schuiven met bestaand geld is niet genoeg. Deze enorme bedreiging voor mens en planeet vraagt om extra financiële middelen. Internationaal is afgesproken dat die middelen bovenop het huidige ontwikkelingsbudget komen, maar Nederland houdt zich hier helaas nog niet aan. Daarom pleit Partos voor extra klimaatfinanciering voor de kwetsbaarste landen.

Wat doen wij?

Met de Partos lobbygroep maken we ons hard voor rechtvaardig klimaatbeleid. Met Building Change zetten we ons in voor het terugdringen van de negatieve Nederlandse impact op natuur en klimaat in het mondiale Zuiden.